Kostyło, H. (1) „Rekonstrukcjonizm społeczny: wzajemność oddziaływań kultury i edukacji”, Forum Oświatowe, 24(2(47), s. 15-32. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/12 (Udostępniono: 23kwiecień2021).