Filipiak, E. (1) „‘Produkty’ kultury uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 159-183. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/119 (Udostępniono: 23wrzesień2021).