Veresov, N. (1) „Znaczenie teorii kulturowo-historycznej dla edukacji Rozważania na temat uczenia się, rozwoju, działalności i kreatywności”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 141-156. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/118 (Udostępniono: 22kwiecień2021).