Wiza, A. (1) „Kulturowe wymiary podróżowania”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 125-140. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/117 (Udostępniono: 30wrzesień2022).