Zamorska, B. (1) „Codzienność granic jako miejsce kształtowania się tożsamości nauczycieli”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 107-123. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/116 (Udostępniono: 23wrzesień2021).