Matusov, E. (1) „Zastosowanie teorii dyskursu Bachtina w edukacji : przegląd krytyczny”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 75-106. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/115 (Udostępniono: 26wrzesień2021).