Klus-Stańska, D. (1) „Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji”, Forum Oświatowe, 24(1(46), s. 21-40. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/113 (Udostępniono: 22kwiecień2021).