Taboł, S. (2013) „Recenzja książki Bogusława Śliwerskiego, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls, 2013, ss. 348”, Forum Oświatowe, 25(3(50), s. 193-197. Dostępne na: https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/106 (Udostępniono: 30wrzesień2023).