Lipman, Pauline. 2013. „Badania uczestniczące Z Rodzicami I Lokalnymi społecznościami: Przeciw Rasizmowi I Prywatyzowaniu Edukacji”. Forum Oświatowe 25 (3(50), 127-36. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/90.