Pachowicz, Matylda. 2024. „Model Wsparcia Osoby neuroróżnorodnej Na różnych Etapach Edukacji”. Forum Oświatowe 36 (nr 2(70):97-108. https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.5.