Stewart, Mary Amanda, i Barbara Muszyńska. 2024. „Pomysły Dydaktyczne W dwujęzyczności: : Wykorzystanie językowego I życiowego potencjału uczniów”. Forum Oświatowe 36 (nr 2(70):77-95. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/887.