Atroszko, Bartosz. 2024. „Zewnętrzne Bariery Zmian W edukacji:: Analiza Wypowiedzi Nauczycieli szkół Ponadpodstawowych”. Forum Oświatowe 36 (nr 2(70):27-51. https://doi.org/10.34862/fo.2023.2.2.