Rofiah, Khofidotur, Endang Purbaningrum, Nur Fadhilah Tisnawati, i Karina Wahyu Dewi. 2023. „Wczesna Interwencja U Dzieci Z Autyzmem Oparta Na Dowodach:”. Forum Oświatowe 36 (1 (69), 11-26. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.1.