Karwasz, Małgorzata Joanna. 2023. „- Propozycja narzędzia Badawczego Do Pomiaru artefaktów Kulturowych –: Kwestionariusz MCA”. Forum Oświatowe 36 (1 (69):29-47. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.2.