Karwasz, Małgorzata Joanna. 2023. „- Propozycja narzędzia Badawczego Do Pomiaru artefaktów Kulturowych –”. Forum Oświatowe 36 (1 (69), 29-47. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.2.