Muszyńska, Barbara, Agnieszka Czekajło, Joanna Dybała, Marta Kołodziej, i Aleksandra Zagrodna. 2023. „Realizacja podejścia Plurilingwalnego I Plurikulturowego Na Lekcjach języka Angielskiego W szkołach Podstawowych Oraz Przedszkolu W Polsce”. Forum Oświatowe 36 (1 (69), 91-109. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.5.