Maciejewska, Monika. 2022. „Postawy studentów Wobec Wymuszonej Edukacji Zdalnej W Pandemii Covid-19 a Zmiany W Ich podejściu Do Uczenia Się”. Forum Oświatowe 35 (Nr 2(68), 101-15. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.6.