Panfil, Ryszard Józef. 2013. „Pragmatyka współcześnie Stosowanych Metod Nauczania – Uczenia Się”. Forum Oświatowe 25 (2(49), 89-101. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/86.