Zamorska, Beata, i Przemysław Gąsiorek. 2022. „Sprawozdanie Z Szóstego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Cultural-Historical Activity Research Facing Crisis Contexts: Challenges and perspectives”, Natal, Brazylia, 30 Lipca - 7 Sierpnia, 2021.”. Forum Oświatowe 35 (Nr 2(68), 153-56. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.9.