Wach, Anna, i Anna Jankowska. 2022. „Warsztat Pracy głosem Nauczycieli W ujęciu Holistycznym I Procesowym”. Forum Oświatowe 35 (Nr 2(68):119-41. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.7.