Brandisauskiene, Agne, i Milda Brėdikytė. 2022. „Działania dorosłych wspierające Narracyjne światy Zabaw W Klasie”. Forum Oświatowe 35 (Nr 2(68):31-68. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.3.