Bacher, Sabrina, Hana Cervinkova, Christian Kraler, i Lotar Rasiński. 2022. „Niezależność, interdyscyplinarność, międzynarodowość”. Forum Oświatowe 34 (1(67), 43-54. https://doi.org/10.34862/fo.2022.3.