Kurz, Katharina. 2022. „Słuchanie Ciszy Radiowej W Uniwersytecie Wirtualnym. Nauczanie I Uczenie Się ”. Forum Oświatowe 34 (1(67), 55-67. https://doi.org/10.34862/fo.2022.4.