Sonntag, Miriam. 2022. „Współpraca Interdyscyplinarna W Austriackim Systemie Szkolnym I Jej Implikacje Dla Edukacji włączającej”. Forum Oświatowe 34 (1(67), 69-80. https://doi.org/10.34862/fo.2022.5.