Jankowska, Anna. 2022. „Sprawozdanie Seminarium «Głos I online»”. Forum Oświatowe 33 (2(66), 143-48. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.8.