Budziszewska, Nina, i Klaudia Bączyk-Lesiuk. 2022. „Decentracja Psychosomatyczna Jako Odpowiedź Na Potrzeby uczniów szkół Ponadpodstawowych W rzeczywistości (po)pandemicznej”. Forum Oświatowe 33 (2(66), 109-29. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.6.