Śliwerski, Bogusław Marian. 2022. „Descholersi Wobec Praw Dziecka Do wolności Uczenia Się”. Forum Oświatowe 33 (2(66), 11-26. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.1.