Hasiuk, Magdalena. 2014. „Wyspy skarbów I Wyspy Zakopanych skarbów. Samotność I Osamotnienie – W Pracy Teatralnej twórców laboratoriów Oraz osób zagrożonych Wykluczeniem społecznym”. Forum Oświatowe 26 (1(51), 79-90. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/80.