Cęcelek, Grażyna. 2022. „Społeczne I Informatyczne Kompetencje Nauczyciela Jako Podstawa Edukacji W Paradygmacie Konstruktywistycznym - ”. Forum Oświatowe 33 (2(66), 26-46. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.2.