Muszyńska, Barbara. 2021. „Działania Nauczycieli podejmujących próbę Zmiany Formy kształcenia Na zajęciach Z języka Obcego – wdrażanie programów kształcenia «Soft CLIL»”. Forum Oświatowe 33 (1(65), 76-91. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.5.