Skibińska, Małgorzata, i Lidia Wiśniewska-Nogaj. 2022. „Problem Uprzedmiotowienia W Mediach a Wybrane Aspekty psychospołecznego Funkcjonowania młodych Kobiet”. Forum Oświatowe 34 (1(67), 23-40. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.