Feher, Katalin, Agnieszka Węglińska, Bogusław Węgliński, Sylwia Siekierka, i Artur Stefański. 2021. „Krytyczne umiejętności Medialne W działaniu”. Forum Oświatowe 33 (1(65), 31-58. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.2.