Madalińska-Michalak, Joanna. 2021. „Polskie Towarzystwo Pedagogiczne I Jego działalność W Latach 2017–2020”. Forum Oświatowe 32 (2(64), 183-204. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/784.