Olszewska, Anna. 2020. „Erasmus Student Network - Wrocław”. Forum Oświatowe 32 (1(63), 9. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/770.