Bober, Justyna Anna. 2021. „Niewidzialna Zmiana”. Forum Oświatowe 32 (2(64), 145-64. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/768.