Nowak, Paulina. 2021. „Program Matury międzynarodowej W Polsce ”. Forum Oświatowe 32 (2(64), 99-114. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/765.