Czerepaniak-Walczak, Maria Zofia. 2020. „Jak Zmienia Się «gramatyka edukacji». O Badaniu przejawów I Konsekwencji (wymuszonej) Iedukacji*”. Forum Oświatowe 32 (1(63), 13-23. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/761.