Czerepaniak-Walczak, Maria Zofia. 2020. „Jak Zmienia Się «gramatyka edukacji»? O Przejawach I Konsekwencjach (wymuszonej) Iedukacji”. Forum Oświatowe 32 (1(63), 13-23. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.1.