Zawadzka, Edyta. 2020. „Konteksty Pedagogizacyjne W Podstawie Programowej kształcenia ogólnego Dla Czteroletniego Liceum I pięcioletniego Technikum”. Forum Oświatowe 32 (1(63), 127-46. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/760.