Mikołajczak-Woźniak, Małgorzata. 2020. „Dobrze Ten schował, Kto Schował W pamięci”. Forum Oświatowe 31 (2(62), 97-103. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/753.