Tur Porres, Gisselle, i Ires Correa Washington. 2020. „Reedukacja ciała W Doskonaleniu Zawodowym Nauczycieli”. Forum Oświatowe 31 (2(62), 83-93. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/751.