Papuda-Dolińska, Beata. 2020. „Kształcenie Nauczycieli Do Edukacji włączającej W Polsce”. Forum Oświatowe 31 (2(62), 61-79. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/750.