Raykov, Milosh, i Victor Martinelli. 2020. „Ocena Skali lęku Klasowego (CAS) Dla uczniów szkół średnich”. Forum Oświatowe 31 (2(62), 43-60. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/749.