Nizińska, Adrianna, i Ewa Kurantowicz. 2020. „Zrównoważony rozwój a Uniwersytety. Reorientacja, Szkolnictwo wyższe, Nauczanie Reorientacyjne”. Forum Oświatowe 31 (2(62), 27-40. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/748.