Madalińska-Michalak, Joanna. 2020. „Autonomia Nauczyciela”. Forum Oświatowe 31 (2(62), 11-26. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/747.