Wiśniewska-Nogaj, Lidia. 2020. „Zachowania Autoagresywne W Percepcji młodych Kobiet. Rola Wsparcia Ze Strony środowiska Szkolnego”. Forum Oświatowe 32 (1(63), 59-75. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/738.