Madalińska-Michalak, Joanna. 2019. „X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny «Pedagogika I Edukacja Wobec Kryzysu Zaufania, wspólnotowości I autonomii» Warszawa, 18–20.09.2019 R.”. Forum Oświatowe 31 (1(61), 169-76. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/728.