Madeja-Bień, Kamila. 2019. „Mobbing W Szkole – przegląd Dotychczasowych wyników Badań I Odniesienia Do programów Interwencyjnych”. Forum Oświatowe 31 (1(61), 93-109. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/725.