Siegień-Matyjewicz, Alicja Joanna. 2019. „Kim Są Białorusini? Kształtowanie Się mentalności Ludu białoruskiego W przeszłości I współcześnie”. Forum Oświatowe 31 (1(61), 23–38. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.2.