Kosiba, Grażyna, Maria Gacek, Agnieszka Bogacz-Walancik, i Agnieszka Wojtowicz. 2019. „Gotowość Do Zmiany a Satysfakcja Z życia studentów kierunków Nauczycielskich”. Forum Oświatowe 31 (1(61), 61-75. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/716.