Borecka-Biernat, Danuta. 2019. „Strategia Agresywnego Radzenia Sobie dorastającej młodzieży W Sytuacji Konfliktu społecznego. Psychospołeczne Uwarunkowania”. Forum Oświatowe 31 (1(61), 41–59. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.3.