Matyjewicz, Marek. 2019. „Dekonstrukcja Wybranych elementów współczesnej Przestrzeni Kulturowej Jako źródło Dyskursu Nad kształtem tożsamości animatorów Kultury”. Forum Oświatowe 31 (1(61), 11-22. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/713.