Matyjewicz, Marek. 2019. „Dekonstrukcja Wybranych elementów współczesnej Przestrzeni Kulturowej Jako źródło Dyskursu Nad kształtem tożsamości animatorów Kultury”. Forum Oświatowe 31 (1(61), 11-22. https://doi.org/10.34862/fo.2019.1.1.